การแจ้งชำระเงิน

ชำระค่าลงทะเบียนในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ

หมายเลขบัญชี​ 4120707385 ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี นายวัชระ อักขระ